1956 Chevrolet 3200 Pick up

1956 Chevrolet Pick Up 3200

Påkostat Custombygge med en lång rad uppdateringar och häftiga detaljer. 350 V8 med 700-låda. Dubbelt avgas med fjärrstyrda ”cut outs” 22″+ 20″ Ridler Wheels med mera!